top of page

Kwaliteit

Lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft aan haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 34.000 lactatiekundige IBCLC verspreid over 129 landen en gebieden. Klik hier voor het beroepsprofiel. Zorgverzekeringen in Nederland vergoeden op dit moment over het algemeen alleen consulten door lactatiekundigen IBCLC. 

Mijn post HBO-opleiding tot lactatiekundige heb ik gevolgd bij NCLO in Almere. Ter aanvulling op mijn opleiding lactatiekunde heb ik oa HBO-modules in ontwikkelingspsychologie en voedingsleer behaald alsmede diploma's 

baby en kinderreanimatie en EHBO. Mijn opleiding tot lactatiekundige heb ik zowel afgesloten met het examen tot lactatiekundige NLG als met het internationale examen tot lactatiekundige IBCLE. Na het behalen van mijn examen IBCLE ben ik als lactatiekundige IBCLC aangesloten bij de NVL, onder lidmaatschapnummer 089022. 

Privacy protocol -Wet AGV

Als cliënt is het goed om te weten hoe een lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en van persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels zijn oa vastgesteld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hier vind je het privacy protocol zoals opgesteld door NVL.

Algemene voorwaarden

Als lid van de NVL hanteert Malu borstvoedingszorg de algemene voorwaarden van de beroepsvereniging.

Algemene voorwaarden van lactatiekundige aangesloten bij de NVL.

WHO gedragscode

Malu borstvoedingszorg onderschrijft de "WHO-code'. De WHO-code staat voor de Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk. Dit houdt in dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder daarbij beïnvloed te worden door commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code gaat verder dan de Nederlandse Warenwet of Europese wet- en regelgeving.

De WHO-code beoogt:

- borstvoeding te beschermen en te bevorderen

- ouders de juiste en voldoende voorlichting te geven

- het juiste gebruik van vervangingsmiddelen voor moedermelk - indien nodig

- dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

Klachtenprocedure

Mocht je niet helemaal tevreden zijn over mijn dienstverlening, laat het me dan direct weten. Ik los het graag samen met je op.

Als lid van de NVL ben ik ook aangesloten bij de klachtenprocedure NVL. Klachtenprocedure NVL bekijken.

Geschillencommissie Klachtenportaal zorg

Ik ben lid van klachtenportaal Zorg en voldoe daarmee aan de eisen van de WKKGZ. Malu borstvoedingszorg beschikt over een klachtenregeling en klachtenfunctionaris (zie boven) en is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

bottom of page